Ziarul monden

Stiri din toate domeniile

Primele 10 santiere de drumuri, cumuleaza investitii de peste 500 milioane lei

Primele zece santiere de con­structii de drumuri, ex­cep­tand autostrazile, aflate in lucru in acest moment in Romania au o valoare to­ta­la a investitiilor de aproximativ 540 de milioane de lei, potrivit datelor cen­tra­lizate de ZF si colectate de pe plat­for­ma e-licitatie.ro.

In analiza au fost in­cluse proiectele pentru care au fost date anunturi de licitatie publica in perioada 1 ianuarie 2019 – 22 mai 2020.

In total, in Romania, exista aproxi­ma­tiv 70 de santiere mari de infra­struc­tu­ra – excluzand autostrazile – afla­te in dife­rite stadii, la care se adauga al­te pro­iecte derulate prin programe pre­cum POIM (Programul Operational Infrastructura Mare) sau PNDL (Pro­gra­mul National Dezvol­tare Locala). Dintre toate cele 70 insa, doar 11 sunt in des­fasurare, celelalte fiind in diferite stari, atribuite sau chiar anulate.

De precizat este ca au fost selec­tate pro­iectele aferente codului CPV 45233000-9 – Constructii, fun­da­tii si rea­lizare a fun­da­tiilor si dru­mu­ri­lor. Auto­stra­zile sunt afe­rente altui cod CPV.

Cel mai mare pro­iect aflat in des­fa­su­rare, ca va­loa­re, este unul care pre­su­pune dez­vol­ta­rea regiunii nord-est prin Axa ru­tiera stra­tegica Iasi-Sucea­va. Proiectul in­clu­de lu­crari la Lotul 1 – Moderni­za­rea DJ 282 Iasi-Rediu-Movi­leni-Gropnita; Lotul 2 – Moderni­zarea DJ 281D Coar­ne­le Caprei-Fo­curi-Grop­ni­ta si Moder­ni­za­rea 281B Coar­nele Ca­prei-Bel­cesti; Lotul 3 – Mo­der­ni­zarea DJ 281 Belcesti-Ceplenita-DN 28B si Moder­ni­zarea DJ 281 de la DN28B-Sco­binti-Lespezi. Valoarea acestuia este de aproxi­ma­tiv 209 mil. lei.

In topul santierelor active, se mai ga­sesc pro­iecte derulate in judetele Neamt, Teleor­man, Har­ghita sau Covasna.

„Lucrarile ar tre­bui ono­rate de be­ne­ficiari asa cum e pre­vazut in con­tract, fara intar­zie­re. Resursele compa­niilor din constructii dupa ultimii ani nu sunt de natura sa permita o astfel de asu­ma­re de ris­curi. Un com­por­ta­ment corect al be­ne­ficiarilor in ceea ce inseam­na de­con­ta­rile de lucrari este ab­solut ne­cesar“, spune Laurentiu Ploscea­nu, prese­dintele Asociatiei Antrepreno­rilor din Constructii (ARACO).

Sursa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *