Afacerea ORNISS. Direcția Generală de Protecție Internă a dat 34 de avize negative în acest an

Afacerea ORNISS. Direcția Generală de Protecție Internă a dat 34 de avize negative în acest an
Direcția Generală de Protecție Internă din Ministerul de Interne arată într-un comunicat de presă că în acest an a emis 34 de avize negative pentru acces la informații secrete – certificate ORNISS, echivalente cu schimbarea din funcție pentru polițiștii vizați. Dintre acestea, 28 au fost emise privind autorizarea accesului la informaţii clasificate secrete de stat și 6 pentru accesul la informaţii clasificate secrete de serviciu.

Potrivit surselor G4Media.ro, din cei 34 de polițiști care au primit aviz negativ, cei mai mulți aveau certificatele ORNISS valide, dar DGIPI a declanșat procedura de revalidare tocmai pentru a putea fi schimbați din funcții prin retragerea accesului la informații clasificate.

G4Media.ro a dezvăluit luni că zeci de polițiști au rămas fără certificatul care le permitea accesul la informații clasificate, iar după retragerea certificatului ORNISS (Oficiul Registrului National al Informațiilor Secrete de Stat) cei cu funcții de conducere au fost schimbați și puși la dispoziție.

Potrivit unor surse in Ministerul de Interne, metoda retragerii certificatului a început să fie utilizată pe scară largă de la începutul anului 2018, fiind mult mai eficientă decât alte proceduri disciplinare care pot fi atacate, se aplică gradual și durează.

În schimb, retragerea certificatului acționează ca o ghilotină, fără ca polițistul în cauză să se poată apăra. Retragerea se face la propunerea Direcția Generală de Informații și Protecție Interne (DGIPI), cunoscută și sub numele de „Doi și-un sfert” după numele fostei unități de informații a Internelor, U.M. 0215). DGIPI nu este obligat să motiveze decizia de retragere a accesului la informații clasificate în cazul unui polițist, iar ORNISS nu verifică pe fond solicitarea, ci execută o simplă formalitate.

Comunicatul integral al DGIPI:

Pe fondul apariţiei în mass media a unor articole de presă care au dezbătut subiectul neacordării avizelor pentru acces la informaţii clasificate în cazul unor cadre ale Ministerului Afacerilor Interne şi în vederea unei informări pertinente a persoanelor interesate, Compartimentul Informare şi relaţii publice din cadrul Direcţiei Generale de Protecţie Internă (DGPI) a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) este abilitat să prezinte următoarele clarificări:

În conformitate cu prevederile art. 10 lit. b) din OUG nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea DGPI a MAI, DGPI asigură coordonarea şi controlul activităţilor pentru protecţia informaţiilor clasificate naţionale la nivelul structurilor MAI.

În acest sens, DGPI, prin structurile specializate, realizează verificările de securitate în scopul acordării/neacordării avizelor necesare accesului la informaţii clasificate pentru personalul MAI, conform prevederilor legale în vigoare.

Activitatea de revalidare a accesului la informaţii clasificate s-a desfăşurat continuu şi constant la nivelul DGPI şi al unităţilor predecesoare, sens în care oferim, cu titlu de exemplu, situaţia comparativă, pe ultimii cinci ani, a avizelor negative emise pentru personalul MAI: 2013 – 53, 2014 – 22, 2015 – 17, 2016 – 14, 2017 – 2 (în condiţiile în care în prima jumătate a anului 2017 a avut loc procesul de reorganizare şi operaţionalizare a DGPI).

Citeste si  A fost lansată melodia lui Jador cu Mocanu! Mireasa e pe locul 1 -

În anul în curs, au fost emise, până la această dată, 34 de avize negative, astfel: 28 privind autorizarea accesului la informaţii clasificate secrete de stat, respectiv 6 pentru accesul la informaţii clasificate secrete de serviciu.

Structurile MAI au transmis, în cursul acestui an, aproximativ 6000 de solicitări de revalidare, ca urmare a expirării termenului de valabilitate a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate. Dintre acestea, 520 au necesitat clarificări în cadrul unor interviuri de securitate şi, aşa cum am menţionat anterior, pentru autorizarea accesului la informaţii clasificate secrete de stat, doar 28 s-au finalizat cu aviz negativ.

Menţionăm că verificările de securitate se realizează cu privire la tot personalul MAI, prin urmare nu vizează doar poliţişti. De exemplu, în cursul anului 2018, au fost emise avize negative pentru 11 cadre ale IGPR (8 pentru secrete de stat şi 3 pentru secrete de serviciu), din totalul de 34 de avize negative.

Pentru corecta informare a opiniei publice, vă prezentăm cadrul legal incident domeniului, care se aplică întocmai la nivelul DGPI:

Potrivit Anexei la HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, revalidarea avizului privind accesul la informaţii clasificate presupune reverificarea persoanei deţinătoare a unui certificat de securitate/autorizaţie de acces, în vederea menţinerii sau retragerii acesteia.

Revalidarea poate avea loc la solicitarea unităţii în care persoana îşi desfăşoară activitatea sau a ORNISS, în oricare dintre următoarele situaţii:

a) atunci când pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu ale persoanei deţinătoare este necesar accesul la informaţii de nivel superior;

b) la expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de securitate/autorizaţiei de acces deţinute anterior;

c) în cazul în care apar modificări în datele de identificare ale persoanei;

d) la apariţia unor riscuri de securitate din punct de vedere al compatibilităţii accesului la informaţii clasificate.

De asemenea, ori de câte ori apar indicii că deţinătorul certificatului de securitate sau al autorizaţiei de acces nu mai îndeplineşte criteriile de compatibilitate privind accesul la informaţiile secrete de stat, verificările de securitate se reiau la solicitarea conducătorului unităţii, adresată ORNISS.

Citeste si  Soția și copiii lui Gheorghe Dincă au ieșit din sediul DIICOT după aproape 9 ore de audieri

Procedura de verificare în vederea acordării accesului la informaţii secrete de stat are drept scop identificarea riscurilor de securitate, aferente gestionării informaţiilor secrete de stat.

În condiţiile prevederilor legale în vigoare, decizia privind avizarea eliberării certificatului de securitate/autorizaţiei de acces la informaţii clasificate secrete de stat se adoptă pe baza tuturor datelor disponibile şi are în vedere următoarele aspecte: loialitatea indiscutabilă a persoanei, caracterul, obiceiurile, relaţiile şi discreţia acesteia, care să ofere garanţii asupra corectitudinii în gestionarea informaţiilor secrete de stat, precum şi respectarea reglementărilor privind protecţia informaţiilor secrete de stat din domeniul său de activitate.

Principalele criterii de evaluare a compatibilităţii în acordarea avizului pentru eliberarea certificatului de securitate/autorizaţiei de acces vizează atât trăsăturile de caracter, cât şi situaţiile sau împrejurările din care pot rezulta riscuri şi vulnerabilităţi de securitate.

Avizele negative au la bază identificarea unuia sau mai multor elemente de incompatibilitate prevăzute la art. 160 din Standardele mai sus menţionate, respectiv:

a) dacă în mod deliberat a ascuns, a interpretat eronat sau a falsificat informaţii cu relevanţă în planul siguranţei naţionale ori a minţit în completarea formularelor tip sau în cursul interviului de securitate;

b) are antecedente penale sau a fost sancţionat contravenţional pentru fapte care indică tendinţe infracţionale;

c) are dificultăţi financiare serioase sau există o discordanţă semnificativă între nivelul său de trai şi veniturile declarate;

d) consumă în mod excesiv băuturi alcoolice ori este dependent de alcool, droguri sau de alte substanţe interzise prin lege, care produc dependenţă;

e) are sau a avut comportamente imorale sau deviaţii de comportament care pot genera riscul ca persoana să fie vulnerabilă la şantaj sau presiuni;

f) a demonstrat lipsă de loialitate, necinste, incorectitudine sau indiscreţie;

g) a încălcat reglementările privind protecţia informaţiilor clasificate;

h) suferă sau a suferit de boli fizice sau psihice care îi pot cauza deficienţe de discernământ confirmate prin investigaţie medicală efectuată cu acordul persoanei solicitante;

i) poate fi supus la presiuni din partea rudelor sau persoanelor apropiate, care ar putea genera vulnerabilităţi exploatabile de către serviciile de informaţii ale căror interese sunt ostile României şi aliaţilor săi.

În situaţia în care sunt semnalate elemente relevante din punct de vedere al protecţiei informaţiilor secrete de stat, în luarea deciziei de acordare a avizului de securitate vor avea prioritate interesele de securitate.

DGPI reiterează întreaga disponibilitate pentru o corectă informare publică, în limitele competenţelor şi potrivit prevederilor legale în vigoare.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

Foto: Ministerul de Interne

Sursa